«Eclub + Visa» АКЦИЯСЫНЫҢ РЕСМИ ЕРЕЖЕЛЕРІ
 1. Жалпы ережелер
  1. Осы Ережелермен «Eclub + Visa» акциясын (әрі қарай – «Акция») өткізу тәртібі мен шарттары анықталады. Акцияға қатысу тегін. Акция құмар ойын болып табылмайды және құмар ойындардың кез келген түрі ретінде пайдаланылуы мүмкін емес.
  2. Акцияның бастамашысы АҚШ, 94404 Калифорния, Фостер Сити, Метро Центр Бульвар 900 мекенжайы бойынша орналасқан Виза Интернешнл Сервис Ассосиейшн корпорациясы (әрі қарай – «Бастамашы») болып табылады.
  3. Акция Ұйымдастырушысы Қазақстан Республикасы, 160005, Шымкент к, Байтулы баба кош., 12А, мекенжайы бойынша орналасқан ТОО «AK NIET GROUP» (әрі қарай – «Ұйымдастырушы») болып табылады.
 2. Осы Ережелердің мәтінінде пайдаланылатын терминдердің анықтамасы.
  1. Пайдаланушы – Europharma.kz Интернет-алаңға кіретін, осы Ережелердің шарттарын қабылдайтын және Europharma мобильды косымшасында тапсырыстарды ресімдеуге ниет білдіретін Тұлға.
  2. Сатып алушы – Europharma мобильды косымшасында тапсырыс берген VISA картасына ие Тұлға.
  3. Косымша – ЖШС «AK NIET GROUP» тиесілі мобильды косымша, ол жерде Сатып алушылар сатып алуға ұсынатын Тауарлар, сондай-ақ Тауарларды Сатып алушыларға төлем жасап, жеткізу шарттары берілген.
  4. Сатушы – өз тауарын (интернет-алаңның тауарлар каталогында заңды тұлғалар өткізетін тауар) Europharma мобильды косымшасында орналастырған Заңды тұлға.
  5. Тауар – Europharma мобильды косымшасында сатуға берілетін тауарлар.
  6. Тапсырыс – Europharma мобильды косымшасында таңдап алынған және Visa банк картасымен төленген Тауарларды Сатып алушының сатып алуға және Сатып алушы көрсеткен Алматы қ. аумағындағы мекенжай бойынша жеткізуге / өзі әкетуге тиісті түрде ресімделген өтінімі.
  7. Жазылым - Пайдаланушы Europharma қосымшасында төлейтін, өнімдердегі барлық жарнамалық акциялар мен жеңілдіктерге қол жеткізуді қамтамасыз ететін ай сайынғы және / немесе жылдық төлем.
 3. Акцияның өткізілу кезеңі
  1. Акцияның өткізілу кезеңі: соңғы күнді қоса 15 наурыз 2021 ж.– 31 желтоксан 2021 ж. аралығы.
  2. Кез келген уақытта Акция мерзімін, шегерім мөлшерін және өткізілу шарттарын толықтыру және/немесе өзгерту, сондай-ақ Акцияның толығымен немесе өз қалауынша бір бөлігінің өткізілуін доғару, тоқтату, болдырмау құқығын Ұйымдастырушы өзіне қалдырады, бұндайда ол жөнінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған жолмен хабарлайды. Маңызды өзгерістер туралы ақпарат Europharma мобильды косымшада және/немесе europharma.kz веб-сайттарында орналастырылады
 4. Акцияға қатысу шарттары
  1. Visa картасымен 1 айга Жазылымды төлеу арқылы Косымшамен Тауарларға тапсырыс бере отырып, Пайдаланушы заңды тұлғалардың Тауарды сату және жеткізу шарттары туралы ақпараттан тұратын Интернет-алаңы сайтындағы парақшаларға орналастырылған Тауарларды сату және Тауарларды жеткізу шарттарымен келіседі. Келіспеген жағдайда, Пайдаланушы сервисті пайдалануды дереу тоқтатуға міндетті.
  2. Акцияға қатысу үшін:
   • осы Ережелермен танысу;
   • ұялы телефон нөмірін қолдана отырып, қосымшаға тіркелу;
   • мобильді қосымшаға белсенді Visa картасын қосу арқылы Eclub жазылымын 1 (бір) күнтізбелік айға төлеңіз;
   • Eclub жазылымының алғашқы 2 (екі) айының құнын 50% жеңілдікпен алыңыз;
   • заңнаманы және банктік төлем карталарын пайдалану ережелерін сақтау.
  3. Келесілер Акцияға қатысу үшін негіз болып табылмайды:
   • жарнамалық кезеңге дейін және кейін жасалған қолма-қол ақшасыз операциялар;
   • Visa картасын байланыстыру арқылы аяқталмаған Пайдаланушыны тіркеу және Жазылым үшін төлем операциялары;
  4. Акция Сатып алушысы Акцияға қатыса отырып, Ережелермен танысқанын және олардың шарттарымен келісетінін растайды.
 5. Сатып алушының құқықтары мен міндеттері
  1. Сатып алушының құқықтары:
   • Ережелермен танысу.
   • Осы ережелермен белгіленген тәртіпте Акцияға қатысу.
   • Ережелердің өзгертілуі туралы ақпарат алу.
  2. Сатып алушының міндеттері:
   • Осы Ережелердің шарттарын орындау.
 6. Өзге шарттар
  1. Сатып алушы осы Акция ережелерін орындамаған жағдайда, Тауарға шегерім берілмейді.
  2. Бір айға тең жазылу мерзімі жазылым үшін төлем жасалған күннен басталады және жазылым үшін төлем жасалған күннен кейінгі күнтізбелік айдың тиісті күнінде аяқталады.
  3. Пайдаланушының шотынан жазылымның әрбір келесі күнтізбелік айына қаражат алу автоматты түрде жүзеге асырылады.
  4. Пайдаланушының шотынан қаражат шыққан кезде автоматты түрде Жазылымның екінші айының құнына 50% жеңілдік қолданылады;
  5. Visa карталарымен кейінгі ай сайынғы төлемдер өтінімдегі стандартты прейскурантқа сәйкес алынады;
  6. Ұйымдастырушы Акция туралы қосымша ақпаратты орналастыру құқығын өзіне қалдырады.
  7. Тауардың кездейсоқ бүліну немесе кездейсоқ зақымдалу тәуекелі оған Тапсырысты нақты берген сәттен бастап Сатып алушыға өтеді
  8. Сатып алушымен жазбаша келіссөздер немесе кез келген өзге байланыс жасамау құқығын Ұйымдастырушы өзіне қалдырады.
  9. Егер қандай да бір себептермен осы Акцияның кез келген аспектісі, соның ішінде компьютерлік вирустың зақымдауымен, Интернет желісінің жұмысындағы кемшіліктермен, ақаулықтармен, айлалы әрекеттермен, рұқсатсыз араласумен, бұрмалаумен, техникалық ақаулармен туындаған себептерді және Акцияның орындалуына, қауіпсіздігіне, тұтастығына және тиісті түрде өткізілуіне қатысты немесе Акцияны бұрмалайтын, Ұйымдастырушы бақылай алмайтын кез келген өзге себептерді қоса алғанда, жоспарланғандай өткізілмесе, Ұйымдастырушы өз қалауынша Акцияның күшін жоя, тоқтата, өзгерте немесе өткізілуін кідірте алады.
  10. Барлық Сатып алушылар олардың Акцияға қатысуына байланысты келтірілген барлық шығындарды, соның ішінде Тауарлардың құнын өзі төлейді.
  11. Акцияның барлық нәтижелері мен Ұйымдастырушының шешімі ақырғы болып табылады және шағымдауға жатпайды.
  12. Күдік туғызбас үшін Бастамашы, Visa Inc. компаниясы және олардың кез келген үлестес тұлғалары Ұйымдастырушы болып табылмайды, Акцияға қатыспайды және Ұйымдастырушының Ережелерді, Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуы үшін, сондай-ақ Қатысушылардың наразылықтары бойынша жауап бермейді.